Voor een laatste keer dit jaar kondigde de regering een verlenging aan van de steunmaatregelen voor ondernemingen die door de coronacrisis worden getroffen. Zeker tot en met maart van volgend jaar zullen de maatregelen gelden. Elke vertelt wat je moet weten.

Overbruggingsrecht

"Voor de maand december (en het eerste kwartaal van volgend jaar) hebben zelfstandigen die hun zaak moeten sluiten het recht op een dubbele overbruggingspremie. Het crisisoverbruggingsrecht, aan de andere kant, is er voor ondernemers die minstens 65% omzetverlies lijden ten opzichte van de referentieperiode in 2019. De uitkering bedraagt €1.679,31 (met gezinslast) of €1.343,87 (zonder gezinslast). Vraag je premie aan ten laatste op 30 juni 2022."

Tijdelijke werkloosheid en klein verlet

"De tijdelijke werkloosheid door overmacht of quarantaine wordt verlengd. Ook ouders die hun kind moeten opvangen omdat de crèche of school gesloten is, kunnen van de maatregel gebruikmaken. Daarnaast kunnen alle werknemers terugvallen op klein verlet voor hun vaccinatie, of als ze een minderjarige begeleiden bij de vaccinatie."

Uitbetaling eindejaarspremie horeca

"Omdat de btw-verlaging voor de horeca er niet komt, is op een andere manier compensatie voorzien. De overheid komt tussen in de eindejaarspremies voor medewerkers. Daarvoor wordt 66 miljoen euro vrijgemaakt."