De voordelen bij de aanwerving van een eerste medewerker zijn verlengd voor onbepaalde duur. Dat betekent dat je als werkgever fiscaal voordeel doet bij de aanwerving van je eerste medewerker, maar sinds kort zijn er wel een aantal beperkingen. Haike legt uit wat dat precies betekent.

"Wie een eerste werknemer in dienst neemt, geniet van een vermindering op de RSZ-bijdragen. In het verleden betekende dat dat álle lonen aan die vermindering werden onderworpen, maar sinds dit jaar geldt een beperking. De vermindering van de bijdragen is nu beperkt tot 4.000 euro per kwartaal. Enkel werkgevers van werknemers met een loon boven 5.333,33 euro/maand voelen die beperking.” Wat wel blijft gelden, is de onbeperkte duur van de maatregel. “Zo lang je werknemer in dienst blijft, geniet je als werkgever van de RSZ-vermindering."

Al een eerste medewerker in dienst?

"Ook voor een tweede, derde, vierde, vijfde én zesde medewerker zijn er voordelen", zegt Haike. "Voor een tweede medewerker kan je dertien kwartalen lang genieten van een verminderde RSZ-bijdrage. Die korting bedraagt 1.550 voor de eerste vijf kwartalen, 1.050 voor de volgende vier kwartalen en 450 euro voor de laatste vier kwartalen. In totaal doe je als werkgever 13.750 euro voordeel."

Let wel op: om van het voordeel gebruik te kunnen maken, moet je werknemer minstens twintig kwartalen in dienst blijven. Die referentieperiode start in het kwartaal van de indiensttreding van je medewerker.

"Voor een derde tot zesde werknemer is het voordeel hetzelfde. De maximale RSZ-vermindering is dan 11.250 euro”, zegt Haike. Negen kwartalen lang is dat 1.050 euro, voor de laatste kwartalen 450 euro. Ook hier geldt een referentieperiode van twintig kwartalen, die start op de dag van de indiensttreding."