Sinds begin dit jaar zijn verschillende (para)medische prestaties btw-plichtig. Wat die nieuwe regelgeving inhoudt, leggen we hier uit.

Wat is er precies veranderd?

Tot eind vorig jaar werd voor niet-therapeutische behandelingen door (para)medische beroepers geen btw aangerekend. Dat is nu anders: prestaties die geen therapeutisch doel hebben, zijn niet langer vrijgesteld van btw-plicht. Niet-therapeutische prestaties zijn over het algemeen acties die op andere zaken focussen dan op de gezondheid beschermen van een persoon.

Welke behandelingen zijn nog wel vrijgesteld van btw-plicht?

Alle therapeutische behandelingen. Daaronder vallen alle handelingen die verband houden met:

  • de bescherming
  • het behoud
  • de diagnose
  • de behandeling
  • het herstel
  • de genezing

van iemands gezondheid. Een voorbeeld: een medisch onderzoek ingericht door een werkgever kan vrijgesteld worden van btw, ten minste als het als doel heeft de gezondheid van een medewerker te beschermen. Kadert het medisch onderzoek in een juridische context, bijvoorbeeld, dan is er wel btw-plicht. Thuisverpleging na een esthetische ingreep, om een ander voorbeeld te geven, valt ook onder de btw-plicht.

Moet je als dienstverlener erkend zijn om nog btw-vrijstelling te krijgen?

Dat is niet langer het geval. Het onderscheid tussen wel/niet-gereglementeerde en wel/niet-erkende zorgverlening bestaat niet meer. Het zijn dus niet langer alleen erkende (para)medische zorgverleners die een btw-vrijstelling kunnen krijgen.

Wat met behandelingen met een 'dubbele' functie?

Bij behandelingen die zowel therapeutisch als niet-therapeutisch zijn, geeft het therapeutische aspect de doorslag - ook al maakt dat slechts 1% van de behandeling uit. In zo'n geval is de behandeling dus vrijgesteld van btw.

Hoe wordt het systeem gecontroleerd?

Elke zorgberoeper wordt geacht een dagontvangstenboek bij te houden met een overzicht van alle niet-therapeutische behandelingen. Die moeten apart geregistreerd worden. In een patiëntendossier is motivatie nodig waarom een behandeling van therapeutische aard is: de fiscus kan die motivatie namelijk controleren. (Privacy van een patiënt kan uiteraard gegarandeerd worden door de persoonsgegevens te anonimiseren.)