Ondernemingen uit de bouwsector waarvoor werknemers ploegenarbeid uitvoeren, mogen een deel van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing inhouden. Aan dat belastingvoordeel zijn wel enkele voorwaarden gekoppeld.

Werkgevers in de bouw kunnen een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing houden. Sinds 2020 gaat dat om 18 procent van het totaal aan belastbare bezoldigingen van de betrokken werknemers.

Enkele voorwaarden

  • Je maakt enkel aanspraak op het belastingvoordeel voor de medewerkers die het minimumloon ontvangen. In 2023 ligt dat op 16,02 euro bruto. Voor medewerkers die dat minimum niet krijgen, vervalt het voordeel. Premies, toeslagen en overuren tellen niet mee om dat minimumbedrag te bepalen.
  • Het werk moet in een of meerdere teams (ploegen) worden uitgevoerd met minstens twee personen.
  • Die personen voeren zowel qua inhoud als qua omvang hetzelfde of complementair werk uit.
  • De werkzaamheden gebeuren op werven (werken in onroerende staat op locatie).

Hulp nodig bij de berekening van de vrijstelling? FiscaCoach staat voor je klaar. Bel ons op 011 123 123 of mail naar info@fiscacoach.be