‘Alle opties voor het overbruggingsrecht op een rij’

Verplicht gesloten, opnieuw open, opnieuw de deuren sluiten... De corona-maatregelen volgen elkaar in sneltempo op, net als de financiële compensaties die daarmee gepaard gaan. Het overbruggingsrecht is er een van. Maar in welk geval telt dat overbruggingsrecht dubbel? Kan je ook in december nog de relance-overbrugginspremie aanvragen? En hoe zit dat in 2021? FiscaCoach zet de verschillende opties op een rij.

Dubbele crisis-overbruggingspremie

Tot augustus was het corona-overbruggingsrecht er voor sectoren die verplicht of vrijwillig gesloten waren. Ondertussen is het recht op de premie verlengd tot het eind van dit jaar voor de sectoren die verplicht gesloten zijn door de overheid.

Voor wie? Elke onderneming die zijn activiteiten verplicht volledig of gedeeltelijk stopzet door de maatregelen van de overheid. Ook wie voor minstens 60% van zijn activiteiten afhankelijk is van een verplicht gesloten sector en daardoor zijn activiteiten onderbreekt, heeft het recht op een dubbele overbruggingspremie. Onder andere alle cafés en restaurants, kappers en ondernemingen uit de evenementen- en cultuursector komen in aanmerking.

Wat? Voor elke maand met minstens één dag verplichte sluiting heb je recht op 2.583,38 euro (zonder gezinslast) of 3.228,20 euro. De premie geldt voor de volledige maanden oktober en november, ook al geldt de sluiting van vier weken pas sinds 19 oktober.

Voorwaarden? De regelgeving is ambigu. Restaurants die take-away organiseren, handelszaken die een click and collect voorzien en nachtwinkels met een beperkte commerciële activiteit behouden het recht op een dubbele premie, terwijl een fiets- of elektrowinkel die diensten levert na verkoop slechts één keer de premie ontvangt.

Wat in 2021? Wie volgend jaar nog recht heeft op een dubbele overbruggingspremie, is nog niet duidelijk.

Enkele crisis-overbruggingspremie

Wie geen recht heeft op een dubbele overbruggingspremie, kan in de meeste gevallen wel nog een beroep doen op het enkele overbruggingsrecht.

Voor wie? Is je onderneming voor minstens 60% afhankelijk van een verplicht gesloten sector, maar zet je je activiteiten voort? Dan heb je recht op het enkele overbruggingsrecht. Een schilder die zijn winkel moet sluiten maar wel nog op verplaatsing werkt, heeft recht op het enkel overbruggingsrecht. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een garage waar ook auto’s verkocht worden: omdat de garagediensten kunnen blijven lopen – ook al is de winkel gesloten – heeft de garage-eigenaar slechts recht op het enkel overbruggingsrecht. In de flowchart hieronder kan je nagaan in welke gevallen het enkel of dubbel overbruggingsrecht geldt.

Wat? 1.291,69 (zonder gezinslast) of 1.614,10 (met gezinslast)

Voorwaarden? Het overbruggingsrecht is in veel gevallen combineerbaar met tijdelijke werkloosheid en halftijdse uitkeringen als die voor moederschapsverlof en mantelzorg. Bespreek de mogelijke combinaties met je boekhouder.

Wat in 2021? Tot 31 januari geldt de bestaande regeling. Daarna veranderen de voorwaarden voor wie verplicht is zijn zaak te sluiten. Verplicht gesloten ondernemingen hebben vanaf 1 februari 2021 enkel recht op een overbruggingspremie wanneer hun activiteiten volledig onderbroken zijn. Het is nog niet duidelijk of en wie dan recht heeft op een eventuele dubbele premie.Klassieke overbruggingspremie

Wie zijn activiteiten niet verplicht moet stopzetten maar die toch moet onderbreken als gevolg van de coronacrisis, kan sinds september in bepaalde gevallen een beroep doen op het uitgebreide klassieke overbruggingsrecht.

Voor wie? (1) Zelfstandigen die in quarantaine moeten, (2) ouders die door de zorg voor hun kinderen hun activiteiten moeten staken en (3) ondernemers die door coronagerelateerde zaken genoodzaakt zijn hun zaak te sluiten, omdat een groot deel van de werknemers in quarantaine zit, of als de zaak openhouden door een groot aantal annuleringen verlieslatend is. In de drie gevallen gaat het om minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen waarop geen activiteiten plaatsvinden.

Wat? In dit geval gaat het niet om een maanduitkering. Per periode van zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbreking krijg je 322,92 euro (zonder gezinslast) of 403,53 euro (met gezinslast).

Voorwaarden? In alle gevallen is bewijs nodig bij je aanvraag. Zorg voor een (1) quarantaine-attest, (2) voeg documenten toe die de sluiting van de school/opvang bewijzen of (3) houd bewijs bij waaruit het verband blijkt tussen je sluiting en corona. Verwar dit overbruggingsrecht bovendien niet met het corona-ouderschapsverlof. De twee premies zijn dan ook niet met elkaar te combineren.

Relance-overbruggingspremie

Het relance-overbruggingsrecht is er voor ondernemingen die verplicht waren gesloten tijdens de eerste lockdown, maar die nu nog altijd een verminderde omzet draaien als gevolg daarvan.

Voor wie? Zelfstandigen in hoofd- of bijberoep (die minimaal de bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep betalen) die tijdens de eerste lockdown voor minstens een maand de deuren moesten sluiten én die na hun heropening een omzetdaling van minstens 10% kennen.

Wat? De premie bedraagt evenveel als die voor het crisis-overbruggingsrecht: 1.291,69 euro (zonder gezinslast) of 1.614,10 (met gezinslast) per maand. Je kan de premie nog aanvragen voor oktober, november en december van dit jaar tot 30 juni 2021.

Voorwaarden? Voor je aanvraag is bewijs van je omzetdaling nodig. Je omzet van dit kwartaal wordt daarvoor vergeleken met de omzet uit hetzelfde kwartaal uit 2019. De relance-uitkering kan je niet combineren met andere vormen van het overbruggingsrecht.

Wat in 2021? Vanaf 1 januari kunnen ondernemers die minstens 40% omzetverlies lijden in de maand voorafgaand aan hun aanvraag, een beroep doen op het overbruggingsrecht. Vraag je met andere woorden in januari 2021 steun aan, dan moet je omzet van december 2020 minstens 40% lager zijn dan die van december 2019. Verplicht gesloten zijn hoeft niet, net zoals afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector geen vereiste is. Voor sommige zelfstandigen betekent dat dus dat ze opnieuw recht hebben op een overbruggingspremie, terwijl dat de afgelopen maanden niet het geval was.

De weg kwijt in de verschillende premies? Vragen over je aanvraag? FiscaCoach helpt je met plezier op weg. Mail naar info@fiscacoach.be of bel op 011 123 123.

Bron flowchart: Xerius

Laatste update: 14 december 2020
home