‘Corona-werkloosheid wordt versoepelde tijdelijke economische werkloosheid’

Op 31 augustus liep de eenvoudige procedure voor tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht af. Medewerkers die tijdelijk werkloos zijn, maken sindsdien opnieuw gebruik van tijdelijke werkloosheid door economische redenen (TEWL).

Tussen 1 september en 31 december 2020 geldt wel een versoepeling voor die tijdelijke werkloosheid, zowel voor arbeiders als voor bedienden. Voor arbeiders kan een volledige schorsing dan maximum acht weken duren (in plaats van vier), een gedeeltelijke schorsing is beperkt tot achttien weken (in plaats van drie maanden). Is die maximumduur bereikt, dan voert de werkgever minstens één werkweek in.

Werkgevers van bedienden:
  • moeten voor het kwartaal voor de aanvraag van de TEWL een omzetdaling van minstens 10% aantonen (in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019)
  • moeten hun medewerker minstens twee vormingsdagen per maand aanbieden
  • kunnen gebruikmaken van het maximumkrediet. Daarbij zijn de kredieten voor de volledige schorsing (normaal zestien weken) en gedeeltelijke schorsing (normaal 26 weken) tijdelijk uitgebreid met acht weken.
  • bezorgen een ondernemingsplan aan de ondernemingsraad of de syndicale afvaardiging. Dat hoef je niet meer op te sturen naar de FOD WASO. Ook een goedkeuring door de ‘commissie ondernemingsplannen’ is niet nodig.

Let wel op: nog niet alle vragen rond de TEWL-regeling zijn beantwoord. Zo is het nog niet duidelijk voor wie de versoepeling rond TEWL geldt en wie nog steeds gebruik kan maken van de corona-werkloosheid in september, oktober, november en december.

Hulp nodig bij je aanvraag van premies? Vragen over de andere coronamaatregelen? Mail naar info@fiscacoach.be of bel op 011 123 123 en we helpen je met plezier verder.
home