‘De continueringspremie is er voor ondernemers met inkomstenverlies’

Nu de coronamaatregelen zijn verlengd, worden ook de steunmaatregelen voor bedrijven herzien. Elke niet-verplicht sluitende zelfstandige met inkomstenverlies heeft nu recht op een continueringspremie van 1.500 of 3.000 euro.

Wat is het?

Zelfstandigen die geen recht hebben op de hinderpremie, omdat ze niet verplicht moeten sluiten, kunnen wel een continueringspremie aanvragen. De premie bedraagt 3.000 of 1.500 euro, afhankelijk van je situatie.

Wie komt in aanmerking?

Elke ondernemer die niet verplicht moet sluiten en dus niet in aanmerking komt voor de hinderpremie, kan een continueringspremie aanvragen. Concreet gaat het om deze vier soorten ondernemingen: de eventsector, de (para)medische beroepen en technische controle, dienstleveranciers en ondernemingen die essentiële diensten leveren. Bedraagt je omzetverlies meer dan 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, dan kan je een beroep doen op de premie. Een verklaring op eer aan Vlaio volstaat om het omzetverlies aan te tonen.

Ook ondernemers die opnieuw openden, kunnen een beroep doen op de premie. Kan je aantonen dat je omzetverlies in de maand na je heropening minstens 60% bedraagt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, dan heb ook jij recht op de compensatie. Voor winkels gaat het om de periode van 11 mei tot 11 juni, voor horecazaken over 8 juni tot 8 juli.

Behoort je zaak niet tot een van die categorieën en was een sluiting voor jouw onderneming niet verplicht, dan kom je mogelijk toch in aanmerking. In dat geval moet je wel bewijs kunnen leveren van een substantieel inkomstenverlies als gevolg van de maatregelen tegen corona.

Elke zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandigen in bijberoep met een beroepsinkomen van minstens 13.993,78 euro heeft recht op de maximumpremie van 3.000 euro. Zelfstandigen in bijberoep kunnen de premie aanvragen als ze evenveel sociale bijdragen betalen als iemand met een hoofdberoep. Voor wie die niet betaalt, bedraagt de premie 1.500 euro bij een tewerkstelling van minder dan 80%.

Hoe vraag je de premie aan?

De aanvraag van de premie gebeurt via Vlaio en doe je voor 30 juni 2020. Vragen over hoe je de premie moet aanvragen? FiscaCoach geeft het antwoord. Mail naar info@fiscacoach.be en we komen snel bij je terug.
home