‘De fiscale gevolgen van de nieuwe vennootschapswet’

7 veranderingen op een rij

Nieuw jaar, nieuwe wetten. Hoewel de nieuwe vennootschapswet al sinds 1 mei geldt, waren sommige wijzigingen pas een feit op 1 januari 2020. Dit betekent de herziene wet voor jouw vennootschap.


1 Bye bye verhoogde investeringsaftrek

Van de investeringsaftrek die vorig jaar zo gunstig was, is in 2020 geen sprake meer. Sinds 1 januari is de investeringsaftrek namelijk verlaagd van 20% naar 8%.

2 Elke beroepsactiviteit boekhoudplichtig

Elke natuurlijke beroeper die een beroepsactiviteit uitoefent, is sinds 1 januari 2020 boekhoudplichtig. De beroepsactiviteit van artsen, advocaten, accountants, verplegers, kinesisten, notarissen en alle andere vrije beroepers die buiten een vennootschap werken, wordt sindsdien met andere woorden beschouwd als een boekhoudplichtige onderneming.

3 Strengere regels rond autofiscaliteit

Vanaf 1 januari 2021 wordt de aftrekbaarheid van je bedrijfswagen berekend volgens de WLTP-normen. Een verstrenging ten opzichte van de regels – de NEDC-normen – die komend jaar nog gelden. CO2-metingen volgens het nieuwe systeem zullen de hoogte ingaan, waardoor auto’s minder aftrekbaar worden.

4 Strengere regels rond vaste vertegenwoordigers

Een bestuurder-rechtspersoon is sinds dit jaar enkel nog een natuurlijke persoon. Die mag logischerwijze ook maar een keer zetelen in het bestuur – in eigen naam, of als vaste vertegenwoordiger.

5 Twee testen voor elke uitkering

Elke uitkering (behalve bezoldigingen) aan een BV wordt in de toekomst onderworpen aan twee testen. De liquiditeitstest gaat na of je BV voor minstens de komende twaalf maanden de opeisbare schulden kan ophoesten na de uitkering. Is dat niet het geval, dan kunnen de aandeelhouders aansprakelijk gesteld worden.
De netto-actieftest, aan de andere kant, gaat na of je netto-actief negatief is of door de uitkering negatief wordt. Heeft je BV een onbeschikbaar eigen vermogen, dan mag het netto-actief niet onder dat vermogen zakken.

6 Elke vennootschap een nieuwe naam

Hoewel een statutenwijziging pas vereist is tegen 1 januari 2024, pas je de naam van je vennootschap al sinds 1 januari 2020 aan naar de naam in het nieuwe wetboek. Pas de naam van je vennootschap nu al aan op al je brieven, facturen, website en naamkaartjes.

Op een rijtje: BVBA en GCV worden respectievelijk BV en CommV. Puntjes tussen de afkortingen van vennootschapsvormen verdwijnen. En dan zijn er nog de vennootschapsvormen die verdwijnen: CVOA (wordt VOF), de stille en tijdelijke handelsvennootschap (worden de stille en tijdelijke maatschap), ESV en VSO (worden VOF of CV), landbouwvennootschap (wordt VOF of CommV), Comm.VA (wordt NV of BV) en EBVBA en S-BVBA (worden BV).

7 En dan zijn er nog de veranderingen voor vzw’s

Net als elke vennootschap passen ook vzw’s hun statuten aan volgens het nieuwe wetboek. Let wel op: een statuut wordt bepaald volgens het gewest waarin je vennootschap huist. Een verhuizing naar een ander gewest gaat dus gepaard met een statutenwijziging.

Een vzw oprichten kan in 2020 trouwens ook met twee personen. Commerciële activiteiten en winst maken is toegelaten, winst uitkeren niet.


De weg kwijt in de nieuwe vennootschapswet? FiscaCoach to the rescue. Mail naar info@fiscacoach.be of bel op 011 123 123. Tot binnenkort!
home