‘Deze betalingen kunnen uitgesteld worden’

De gevolgen van Covid-19 treffen heel wat ondernemingen. Om de financiële schade te beperken en betalingen te spreiden, werden heel wat fiscale maatregelen getroffen. Dit zijn, naast de socialezekerheidsbijdragen, de betalingen die je kan uitstellen.

Je bedrijfsvoorheffing

Ondernemingen die ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen en die personeel tewerkstellen en dus BV-plichtig zijn, kunnen hun betaling voor bedrijfsvoorheffing uitstellen. Daarvoor geldt een automatisch uitstel van twee maanden zonder interesten en boetes, voor de maanden maart en mei. Je bedrijfsvoorheffing van het eerste kwartaal of je maandaangifte voor maart betaal je nu voor 15 juni 2020, die van april voor 15 juli 2020.

Je btw-aangifte

Ook voor je btw-aangifte zijn de maatregelen in april verlengd. Tot 20 juli 2020 heeft je onderneming de tijd om die te betalen voor de maand april. Voor je maandaangifte van maart of je eerstekwartaalaangfite ligt de deadline op 20 juni 2020. Daarbij loop je geen kans op nalatigheidsinteresten of boetes voor laattijdige betalingen. Volstaat dat uitstel niet, dan is overleg met de FOD Financiën mogelijk. In dat geval kan je je openstaande rekeningen in een afbetalingsplan gieten.

Je belastingen

Ook voor je (rechts)personen- of vennootschapsbelasting is uitstel mogelijk. In dat geval wordt je betaling in een betalingsplan gegoten of worden nalatigheidsinteresten of boetes kwijtgescholden. Dien je verzoek tot uitstel altijd in via het officiële aanvraagformulier met motivatie. Het formulier, de bijkomende voorwaarden en de procedure vind je op de website van de fiscus.

Je voorafbetalingen

Voor bedrijven met liquiditeitsproblemen werden de percentages van de voordelen van voorafbetalingen van kwartaal drie en vier verhoogd. Het doel? De belastingverminderingen van eenmanszaken behouden en boetes door te weinig voorafbetaling vermijden voor vennootschappen, ook al hebben die hun voorafbetaling uitgesteld tot in het derde kwartaal.

Voor eenmanszaken geldt de volgende regeling:
Kwartaal 1: 2% blijft 2%
Kwartaal 2: 2,5% blijft 2,5%
Kwartaal 3: 2% wordt 2,25%
Kwartaal 4: 1,5% wordt 1,75%

Bij vennootschappen zijn de bonificatiepercentages zo aangepast:
Kwartaal 1: 9% blijft 9%
Kwartaal 2: 7,5% blijft 7,5%
Kwartaal 3: 6% wordt 6,75%
Kwartaal 4: 4,5% wordt 5,25%

Let wel op: vennootschappen kunnen enkel van de nieuwe percentages gebruikmaken als tussen 12 maart en 31 december 2020 geen dividenduitkering plaatsvindt. Keer je die toch uit, dan gelden de normale percentages.
home