‘Deze drie opties zijn mogelijk voor je socialezekerheidsbijdragen’

Het coronavirus is een geldige reden voor wie betalingsproblemen krijgt voor de RSZ-bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. Uitstel van betaling, betalingsvermindering of een vrijstelling van je sociale bijdragen: dit is hoe de betalingsopties in elkaar zitten.

Optie 1: uitstel van betaling

Voor alle kwartalen van 2020 is uitstel van betaling mogelijk met een jaar. Voor het eerste kwartaal betaal je met andere woorden tegen 31 maart 2021, voor het tweede kwartaal ligt de deadline op 30 juni 2021. Voor het derde kwartaal is dat 30 september 2021, voor het vierde 31 december 2021. Die maatregel is van toepassing op alle zelfstandigen. Let wel op: verwittig je bank als je via domiciliëring betaalt. Doe je dat niet, dan worden de betalingen automatisch toch uitgevoerd.

Vermeerderingen op het moment van de effectieve betalingen vallen in dit geval weg. In de tussentijd behoud je je sociale rechten. Het recht op een ziekteverzekering, een verzekering voor werkonbekwaamheid, moederschapsverlof en andere verloven blijven met andere woorden behouden, net als het recht op dekking door het overbruggingsrecht mocht je de komende periode beslissen om je activiteiten als zelfstandige stop te zetten.

Op dit moment geven banken kosteloos zes maanden uitstel van betaling voor ondernemingen in moeilijkheden. Daarvoor gelden enkele voorwaarden: je omzet moet fors teruggevallen zijn, je hebt geen achterstallige betalingen op lopende kredieten en, indien mogelijk, doe je een beroep op de tijdelijkewerkloosheidsregeling voor je werknemers. Bespreek in elk geval de opties met je bank voor je een aanvraag doet.

Optie 2: betalingsvermindering

Ook je sociale bijdragen verminderen behoort tot de mogelijkheden. Om dat te kunnen doen, moet je netto belastbare jaarinkomen lager liggen dan de drempelbedragen. Die bedragen vind je op de website van Xerius.

Net als het uitstel van betaling moet betalingsvermindering aangevraagd worden. Ondervind je negatieve gevolgen van corona op je activiteiten, dan ben je bijna zeker van goedkeuring. Neem voor je aanvraag contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Optie 3: vrijstelling van betaling

Ook je betalingen kwijtschelden is mogelijk, al zijn daar enkele voorwaarden en gevolgen aan verbonden. Je loon mag bij een aanvraag tot vrijstelling blijven doorlopen, maar een motivatie is noodzakelijk om aan te tonen dat corona je tijdelijke economische of financiële problemen oplevert, waardoor het minstens moeilijk is om je bijdragen te betalen.

Ook voor deze aanvraag is geen formulier voorhanden. Maak in je aanvraag duidelijk dat het coronavirus de reden is voor je aanvraag. Word je uiteindelijk vrijgesteld, dan blijf je in orde voor de ziekteverzekering en kinderbijslag. Voor de kwartalen waarvoor je vrijgesteld bent, bouw je echter geen pensioenrechten op – hou daar rekening mee. Let wel op: is je aanvraag tot uitstel ongegrond, dan volgen boetes.

Tip van FiscaCoach: om financiële nadelen te vermijden, vraag je het best eerst de overbruggingspremie en/of uitstel van betaling aan. Blijkt een betaling uiteindelijk niet mogelijk, dan is er nog de kans om een vrijstelling aan te vragen (namelijk binnen het jaar).

Niet zeker welke optie de beste keuze is voor je zaak? Hulp nodig bij je aanvraag? FiscaCoach staat voor je klaar. Mail naar info@fiscacoach.be en wij voorzien je van een antwoord op maat.    
home