‘Deze maatregelen zijn er voor je medewerkers’

De afgelopen maanden hebben niet alleen veel van je onderneming gevraagd. Ook je medewerkers moesten zich aanpassen aan het nieuwe werkregime, thuiswerk of tijdelijke werkloosheid. Deze initiatieven zijn er voor hen om de afgelopen maanden (financieel) draaglijker te maken.

Tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerkende medewerkers

Voor werknemers die door de coronacrisis thuiswerken, kan je een tijdelijke onkostenvergoeding toekennen. De maandelijkse bijdrage van 129,48 euro is vrij van belastingen en RSZ-bijdragen. De maatregel geldt voor elke thuiswerker, ongeacht functie of de werksituatie vóór corona.

Tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht verlengd tot maart

Elke tijdelijke werkloosheid tussen 1 oktober 2020 en 31 maart 2021 als gevolg van de coronacrisis, valt opnieuw onder de noemer ‘tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht’. Werkgevers moeten dus geen beroep meer doen op de tijdelijke werkloosheid door economische werkloosheid.

De redenen voor tijdelijke werkloosheid door corona zijn van verschillende aard. Zowel een tijdelijke als volledige sluiting van de werkplek is een gegronde reden, net als overmacht door quarantaine. Ook de onmogelijkheid om te werken door de opvang van een kind is voldoende reden om de aanvraagprocedure op te starten.

Onafhankelijk van de reden voor de tijdelijke werkloosheid krijgt een werknemer een uitkering die gelijk is aan 70% van het gemiddelde begrensde loon. De uitkering bedraagt maximaal 2.754,76 per maand. Daarbovenop komt een supplement van 5,63 euro per dag van de RVA.

Extra beschermingspremie voor tijdelijk werkloze medewerkers

Werknemers die door corona het afgelopen jaar langer dan twee maanden of 52 werkdagen werkloos zijn geweest, hebben recht op een extra premie van de overheid. De premie bedraagt tien euro per dag, en zal voor een tijdelijk werkloze medewerker minstens 150 euro bruto (127,5 euro netto) bedragen. Vanaf de tweede helft van december starten de uitbetalingen.

Overheid financiert eindejaarspremie voor horecamedewerkers

Horecamedewerkers die verplicht tijdelijk werkloos zijn door de sluiting van hun werkplek zijn zeker van hun eindejaarspremie: die wordt dit jaar uitzonderlijk gefinancierd door de overheid.

Pc- en internet-vergoeding bovenop onkostenvergoeding

Werknemers die thuis aan het werk zijn maar zelf voor hun pc of internetverbinding moeten zorgen, kan je bovenop de tijdelijke onkostenvergoeding een pc- of internetvergoeding geven van elk twintig euro per maand.

Vragen over welke opties mogelijk zijn voor jouw medewerkers? Bel naar 011 123 123 of mail naar info@fiscacoach.be. We helpen je graag verder.

9 december 2020
home