‘Dit betekent het overbruggingsrecht voor jou’

Elke zelfstandige heeft het recht op een vervangend inkomen

Klassieke zelfstandigen, helpers of meewerkende echtgenoten: elke zelfstandige heeft vandaag recht op een overbruggingspremie. Dat vervangingsinkomen is bedoeld als financiële steun in tijden van corona.

Wat is het?

Elke zelfstandige die zijn vennootschap moet sluiten door de coronamaatregelen heeft het recht op een vervangend inkomen. Het overbruggingsrecht is een vervangingsinkomen, dus mag niet gecombineerd worden met een andere uitkering (behalve dan met de hinderpremie). Om het overbruggingsrecht te behouden mag je ook niet aan de slag als werknemer. Het vervangingsinkomen bedraagt 1.291,69 of 1.614,10 euro, afhankelijk van het feit of je al dan niet een gezin ten laste hebt.

Het overbruggingsrecht geldt voor elke zelfstandige die zijn activiteiten in maart, april, mei, juni, juli of augustus voor minstens zeven opeenvolgende dagen stopzet als gevolg van corona. Onderbreek je je activiteiten in meerdere maanden, dan krijg je voor alle maanden een vervangingsinkomen.

Wie in juni zijn zaak verplicht voor enkele dagen moet sluiten, heeft het recht op een overbrugging. Is je sluiting niet verplicht maar zet je voor meer dan zeven opeenvolgende dagen je activiteiten stop door corona, dan heb je ook recht op de premie. Vergeet in dat geval niet om opnieuw een aanvraag in te dienen.

Wie komt in aanmerking?

Het overbruggingsrecht geldt voor alle zelfstandigen in hoofdberoep en hun meewerkende echtgeno(o)t(e) in maxistatuut die actief zijn in de horeca of in een sector die verplicht de deuren voor langer dan zeven opeenvolgende dagen moet sluiten. Ook zelfstandigen in bijberoep hebben er recht op, àls hun wettelijk verschuldigde bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbedragen van zelfstandigen in hoofdberoep. Voor gepensioneerden met een overlevingspensioen die sociale bijdragen in hoofdberoep betalen, geldt het recht ook, maar slechts half. Student-zelfstandigen of zelfstandigen met een gelijkstelling van beroep hebben geen recht op de premie.

Ook sectoren die de deuren sluiten uit voorzorg of omdat ze te weinig klanten hebben, kunnen op de overbrugging terugvallen. Dat geldt ook voor kappers, ook al zijn zij niet verplicht om te sluiten. Ongeacht of zij hun activiteit voortzetten, hebben ze dus recht op een vervangend inkomen.

Hoe vraag je de premie aan?

Je vervangend inkomen vraag je aan via je socialeverzekeringsfonds of via je boekhouder. Om te bepalen hoe groot je premie is, is in dit geval geen attest van het ziekenfonds nodig. Het volstaat om op eer te verklaren of je al dan niet een gezin ten laste hebt. Vroeg je de premie eerder al aan voor maart en/of april, dan wordt die stilzwijgend verlengd voor mei. Ondertussen werd het overbruggingsrecht ook uitgebreid met de maand juni. Let wel op: die verlenging gebeurt niet automatisch - daarvoor is een nieuwe aanvraag nodig.

De aanvraag van de overbruggingsuitkering kan via je boekhouder. Ook FiscaCoach helpt je graag om jouw aanvraag zo snel mogelijk in orde te brengen. Mail naar info@fiscacoach.be.
home