‘Extra steun voor de horeca’

Sinds 19 oktober zijn horecazaken opnieuw verplicht om vier weken de deuren te sluiten. Ter plaatse eten is niet toegelaten, take-away kan wel tot 22 uur ’s avonds. Om de zware klap te verlichten zijn opnieuw steunmaatregelen voor de horeca voorzien. Dit zijn de belangrijkste.

Dubbel overbruggingsrecht

Voor wie? Elke onderneming die zijn activiteiten verplicht stopzet. Sinds 19 oktober zijn dat dus alle cafés en restaurants. Het is nog niet duidelijk of ondernemingen die afhankelijk zijn van bedrijven of sectoren die hun activiteiten moeten stopzetten ook in aanmerking komen.

Wat? De overbruggingspremie bedroeg oorspronkelijk 1.291,69 euro (zonder gezinslast) of 1.614,10 euro (met gezinslast). Met het oog op de verstrengde maatregelen sinds vorige week is die premie verdubbeld tot respectievelijk 2.583,38 euro en 3.228,20 euro. De premie geldt voor de volledige maanden oktober en november, ook al geldt de sluiting van vier weken pas sinds 19 oktober.

Voorwaarden?
 Het overbruggingsrecht is in veel gevallen combineerbaar met tijdelijke werkloosheid en halftijdse uitkeringen als die voor moederschapsrust en mantelzorg. Bespreek andere combinaties met je boekhouder.

Belangrijke data?
 Voor oktober en november kan je je aanvraag indienen sinds 24 oktober. Voor december kan dat normaal gezien vanaf 26 november. De eerste uitkeringen voor oktober worden op 6 november betaald.

Uitstel/kwijtschelding betalingen

Voor wie? Alle café- of restauranthouders.

Wat? 
De bestaande betalingsuitstelregelingen worden verlengd. (nog aan te vullen) De jaarlijkse FAVV-bijdragen vallen weg, net als de RSZ-bijdragen voor het derde kwartaal voor bedrijven die moeten sluiten.

Voorwaarden?
 Elke zelfstandige kan al uitstel vragen voor de betaling van de sociale bijdragen voor alle kwartalen van 2020. De betaling van de RSZ-bijdragen voor werknemers kan uitgesteld worden. Verwittig daarvoor je sociaal secretariaat.

Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme

Voor wie? Alle ondernemingen die tussen 1 oktober en 18 november van dit jaar omzetverlies lijden van minstens 60%. Alle horecazaken die verplicht moeten sluiten komen daarvoor in aanmerking.

Wat?
 Vlaio deelt aan getroffen horecazaken een premie. Hoe groot die is, hangt af van de gekozen referentieperiode.

Voorwaarden?
 Voor de referentieperiode van 1 oktober tot 15 november krijgen  ondernemingen een premie die 10% bedraagt van de omzet in de periode van 1 oktober tot en met 15 november vorig jaar. Voor kleine ondernemingen is dat maximaal 11.000 euro steun, voor zaken met meer dan tien werknemers geldt een plafond van 22.500 euro.
Voor de referentieperiode van 19 oktober tot en met 18 november en voor cafés en restaurants geldt een premie van 7.500 euro voor ondernemingen met negen of minder werknemers. Zaken met meer dan tien werknemers krijgen 15.000 euro. Cafés en restaurants hoeven hun omzetdaling niet aan te tonen als ze voor dezelfde periode in 2019 minder dan 50% van hun omzet uit take-away-activiteiten haalden.

Belangrijke data?
 De aanvraag zal mogelijk zijn vanaf eind november. Voor de periode tot 15 of 18 november dien je je aanvraag in voor 31 december 2020. Let wel op: voor de omzetdaling van minimaal 60% in de maanden augustus en september kan je je aanvraag indienen tot 15 november 2020.

Financiering eindejaarspremie

Voor wie? Horecamedewerkers die verplicht tijdelijk werkloos zijn door de sluiting van hun werkplek.

Wat?
 De eindejaarspremies voor horecamedewerkers worden dit jaar gefinancierd door de overheid.

Tijdelijke werkloosheid versoepeld

Voor wie? Opnieuw de horecamedewerkers die door de verplichte sluiting van hun werkplek tijdelijk werkloos zijn.

Wat?
 De versoepelingen rond tijdelijke werkloosheid door overmacht blijven gelden door horecamedewerkers.

Vragen over de maatregelen? Hulp nodig bij je aanvragen? Bel FiscaCoach op 011 123 123 of mail naar info@fiscacoach.be.

26 oktober 2020
home