‘Heropstartlening in het leven geroepen’

Voor ondernemingen – zowel uit de food- als de non-foodsector – die nood hebben aan extra financiële middelen om nieuwe voorraden te kunnen aankopen, werkte de Vlaamse regering een heropstartlening uit. Daarmee hoopt ze financiële ademruimte te creëren voor ondernemers, nu ook leveranciers steeds moeilijker betalingsuitstel kunnen geven.

Leningen tegen rentevoet van 1%

Acht op de tien horecazaken en zes op de tien ondernemingen in de non-foodsector botst op financiële grenzen om handelsgoederen aan te kopen in het voorjaar van 2021. Ook andere heropstartkosten zijn voor ondernemers vaak moeilijk te financieren. Voor die ondernemingen is er de heropstartlening: aan een rentevoet van 1% kunnen ondernemingen een lening aangaan die, afhankelijk van het geleende bedrag, twee tot drie jaar loopt. Via de lening kunnen ondernemers tot 25% lenen van de kosten van de geboekte aankopen van handelsgoederen uit het jaar 2019.

Enkele voorwaarden

Terugbetalingen starten vanaf de 12de maand na de startdatum van de leningsovereenkomst. Van leningen tot 50.000 euro is de looptijd beperkt tot 24 maanden en mag het geleende bedrag maximaal 80% van de herstartaankopen bedragen. Leningen boven 50.000 lopen op 36 maanden. Daarvoor is het te ontlenen bedrag begrensd op maximaal van de herstartaankopen.

Let wel op: enkel ondernemingen die intrinsiek gezond waren voor de crisis, kunnen een beroep doen op de lening. Om te bepalen of jouw handels- of horecazaak in aanmerking komt, wordt de situatie van 31 december 2019 bekeken.

En nu?

De aanvraag van je heropstartlening zal via Vlaio verlopen. Een lening opstarten is voorlopig nog niet mogelijk – waarschijnlijk zal die applicatie pas tegen de zomer op punt staan.

Vragen in de tussentijd? FiscaCoach geeft het antwoord. Mail ons op info@fiscacoach.be of bel naar 011 123 123.
home