‘Het nieuwe erfrecht’

Meer vrijheid om je erfenis te verdelen

Op 1 september 2018 ging het nieuwe erfrecht in. Dat betekent meer vrijheid om je erfenis zelf te verdelen, maar als je al een bestaande successieplanning had, kon je nog voor 31 augustus bij de notaris verklaren dat de oude regels van kracht moesten blijven.

Waarom beter alles bij het oude laten?

Vóór 1 september 2018 kon je bij de notaris een ‘verklaring van behoud’ afleggen, waardoor bestaande erfenisplannen - bijvoorbeeld vastgelegd in een testament of huwelijkscontract - bleven gelden.

Ook wanneer je al schenkingen had gedaan aan je kinderen, kon het voordeliger zijn om de huidige regels te behouden. Overlijdt de schenker, dan moeten de begunstigden hun ‘voorschot op de erfenis’ opnieuw inbrengen voor de verdeling van de erfenis. In de oude regeling was die inbreng voor elk kind evenveel, maar vanaf 1 september gelden nieuwe waarderingsregels.

Een voorbeeld: stel dat je je kinderen op het moment dat ze volwassen werden telkens 10.000 euro hebt geschonken. Tot nog toe was hun inbreng bij je overlijden dan ook gelijk. Het nieuwe erfrecht indexeert echter de schenkingen. Het kind dat vroeger dan het andere kreeg, moet dan nu ook meer inbrengen, bijvoorbeeld 11.000 euro. Met een verklaring van behoud kon je dat vermijden.

Of toch maar niet?

Anderzijds, het nieuwe erfrecht verhindert dat de begunstigde bij de dood van de schenker voor een eerder geschonken onroerend goed (een bouwplaats of een huis) plots een grote som moet betalen aan de andere erfgenamen. In het oude erfrecht werd de waarde van onroerend goed bepaald op de dag van het overlijden van de schenker of erflater. Als een huis of grond jaren geleden geschonken was, kan de waarde ervan sterk zijn gestegen en wordt de begunstigde daarop afgerekend. Dat leidde soms tot grote verschillen tussen de inbreng van broers en zussen.

In het nieuwe erfrecht geldt voor onroerende goederen hetzelfde als voor roerde goederen: de waarde ervan wordt bepaald op de dag van de schenking, geïndexeerd tot aan de dag van het overlijden. De waarde voor inbreng is dus gelijk voor elk kind en iedereen krijgt hetzelfde. 


Vragen over het nieuwe erfrecht? FiscaCoach beantwoordt ze met plezier. Bel naar 011 123 123 of mail naar info@fiscacoach.be.


home