‘Het overbruggingsrecht de komende maanden’

Zelfstandigen die ook dit jaar financiële gevolgen ondervinden van de coronacrisis, kunnen een beroep doen op een vervangingsinkomen in de vorm van het overbruggingsrecht. In deze drie gevallen heb je recht op een (dubbele) premie.

Optie 1: verplichte sluiting

Tot het einde van de maand februari geldt de regeling uit 2020 voor gesloten zaken. Zelfstandigen moeten verplicht gesloten zijn of moeten afhankelijk zijn van verplicht gesloten sectoren om recht te hebben op een premie. In dit geval hebben ondernemers recht op een dubbele overbruggingspremie.

Let op: in maart verandert de regelgeving voor deze pijler. Vanaf 1 maart moeten alle activiteiten stopgezet worden om nog recht te hebben op de overbruggingspremie bij verplichte sluiting. Dat betekent dat zaken die nog take-away of click and collect organiseren of afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector geen aanspraak meer maken op de premie. Die ondernemers kunnen eventueel wel een beroep doen op het overbruggingsrecht als gevolg van een ernstige omzetdaling (zie optie 2).

De uitkering bedraagt zoals steeds 1.614,10 euro (voor zelfstandigen met gezinslast) of 1.291,69 euro (voor zelfstandigen zonder gezinslast). Wie minder dan vijftien dagen gesloten is, heeft recht op een halve premie.

Optie 2: ernstige omzetdaling

Wie zijn activiteiten gedeeltelijk of volledig voortzet maar met ernstig omzetverlies te maken heeft, kan de overbruggingspremie aanvragen sinds 1 januari. Ook wanneer je onderneming nooit gesloten was (ook niet tijdens de eerste golf), kom je in aanmerking. Afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector is geen vereiste. Die ondernemers konden sinds september geen beroep meer doen op een crisis-overbruggingspremie, maar nu dus weer wel.

Om in aanmerking te komen, moet je 40% omzetverlies kunnen aantonen in de maand voorafgaand aan die waarvoor je steun vraagt, in vergelijking met dezelfde maand in het jaar 2019. (Vraag je in januari van dit jaar de premie aan, dan moet je met andere woorden in december 2020 minstens 40% minder omzet gedraaid hebben dan in december 2019.) De bedragen zijn dezelfde als die bij pijler 1.

Optie 3: quarantaine of kinderopvang

Ondernemers die voor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen in quarantaine moeten en daardoor hun activiteiten moeten onderbreken, kunnen de overbruggingspremie aanvragen. Ook voor zelfstandigen die minstens zeven dagen (binnen dezelfde maand) niet kunnen werken door de opvang van hun kind(eren), kunnen een aanvraag indienen. In beide gevallen gaat het hier niet om een maandpremie, maar om een uitkering voor elke zeven dagen onderbreking. Uitzonderingen op de regel: als je thuis kan werken of op reis bent geweest naar een rode zone, dan verlies je het recht op een overbruggingspremie.
home