‘Maak jij gebruik van alle financiële coronamaatregelen?’

Over RSZ-bijdragen, overbruggingspremies en voorafbetalingen

De deadline voor de aanvraag van de hinder- en compensatiepremie is ondertussen achter de rug, maar voor heel wat andere aanvragen, premies en maatregelen is de komende periode nog tijd. Een overzicht van de mogelijkheden.

Betalingsuitstel, -vermindering of -vrijstelling voor RSZ-bijdragen

Wat Voor je sociale bijdragen kan je een aanvraag doen tot uitstel (1), vermindering (2) of vrijstelling (3).

Wie
 (1) Elke zelfstandige die door inkomstendaling moeilijk de RSZ-bijdragen kan ophoesten. (2) Zelfstandigen met inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van hun sociale bijdragen. (3) Zelfstandigen in hoofdberoep of als meewerkende partner met financiële moeilijkheden.

Voorwaarden
 (1) Uitstel is geen afstel. Stel je je betaling uit tot het eerste kwartaal, houd er dan rekening mee dat die zal samenvallen met de betaling van het eerste kwartaal van 2021. Houd je je niet aan de betaaldatum, dan worden verhogingen aangerekend vanaf de oorspronkelijke vervaldatum én verlies je alle uitbetaalde uitkeringen sinds die datum. (2) Vermijd boetes door je definitieve inkomsten lager te houden dan de drempel die je kiest. Verdien je toch meer, stort dan nog genoeg bij aan het eind van dit jaar. (3) Voor alle vier (voorgaande) kwartalen van 2020 kan je een aanvraag tot vrijstelling doen, maar daarvoor moet je vennootschap zich in een tijdelijke moeilijke situatie bevinden, financieel of economisch gezien. Houd er wel rekening mee dat een vrijgesteld kwartaal niet meetelt voor je pensioensopbouw. (Tip: toch je pensioensrechten behouden? Betaal je vrijgestelde kwartalen dan binnen de vijf jaar.)

Belangrijke data 
(1) Dien je aanvraag voor een betalingsuitstel voor het derde kwartaal in voor 15 september 2020. Voor het vierde kwartaal heb je tijd tot 15 december 2020. (2) De vermindering kan je aanvragen op elk moment in het jaar van betaling, maar doe je het liefst zo snel mogelijk. Het RSVZ geeft je goedkeuring, maar heeft daarvoor wel bewijsstukken nodig. (3) Een vrijstelling kan je enkel aanvragen voor kwartalen die al voorbij zijn. Ook hier zijn bewijsstukken en een goedkeuring van het RSVZ nodig.

Overbruggingsrecht voor elke sluitende zelfstandige

Wat Een maandelijkse premie van 1.614,10 (met gezinslast) of 1.291,69 (zonder gezinslast) euro voor zaken die in maart, april, mei en/of juni sloten.

Wie
 Zelfstandigen in hoofd- of bijberoep komen in aanmerking.

Voorwaarden
 In maart, april, mei en/of juni sloot je voor minstens zeven opeenvolgende dagen de deuren als gevolg van de coronacrisis. Of de sluiting verplicht werd door de Nationale Veiligheidsraad of een eigen beslissing was, maakt niet uit.

Belangrijke data
 Dien je aanvraag in binnen een termijn van twee kwartalen na het kwartaal van je stopzetting of onderbreking.

Crisisoverbruggingsrecht voor de zomermaanden

Wat Verlenging van het crisis-overbruggingsrecht van maart, april, mei en juni. De premie blijft dezelfde: 1.614,10 euro voor zelfstandigen met minstens een persoon ten laste, 1.291,69 euro voor degenen zonder gezinslast.

Wie
 Zelfstandigen die niet meer onder de sluitingsmaatregelen vallen, maar in juli en/of augustus toch hun activiteiten stopzetten voor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen als gevolg van corona.

Voorwaarden
 Een duidelijke link tussen het stopzetten van de activiteiten en Covid-19 is nodig. Denk aan een aanzienlijke inkomstendaling, een minimale bezettingsgraad, meer annuleringen...

Belangrijke data
 Vraag voor juli en augustus de overbruggingspremie opnieuw aan. Afhankelijk van het socialeverzekeringsfonds waarbij je aangesloten bent, kan je dat nu al doen. Ook voor deze premie gaat de overheid het recht op een premie na.

Heropstart-overbruggingsrecht

Wat De relance-uitkering van 1.614,10 (met gezinslast) of 1.291,69 (zonder gezinslast) euro ondersteunt zelfstandigen bij de heropstart van hun activiteiten na een verplichte sluiting en een omzetdaling.

Wie
 Zelfstandigen in hoofd- of bijberoep (of als meewerkende partner) die de afgelopen maanden hun activiteiten stopzetten door corona.

Voorwaarden
 Je omzet is in het tweede kwartaal van 2020 met minstens 10% gedaald in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar en je moest door de coronacrisis verplicht meer dan een kalendermaand de deuren sluiten.

Belangrijke data
 Hoe sneller je aanvraag, hoe sneller de uitbetaling gebeurt. Aangezien de overheid elke aanvraag bekijkt, laat de uitbetaling langer op zich wachten dan bij het gewone overbruggingsrecht. De maatregel geldt tot 31 oktober 2020, maar wordt mogelijk verlengd tot het eind van het jaar.

Verhoogde percentages voorafbetalingen

Wat De percentages van de voordelen van voorafbetalingen voor het derde en vierde kwartaal worden verhoogd om belastingverminderingen te behouden en boetes voor te weinig voorafbetaling te vermijden.

Wie
 Bedrijven met liquiditeitsproblemen kunnen gebruikmaken van de aangepaste percentages.

Voorwaarden
 Vennootschappen kunnen de percentages enkel gebruiken als tussen 12 maart en 31 december 2020 geen dividenduitkering plaatsvindt. Let op: gebeurt toch een winstuitkering of kapitaalvermindering in het huidige boekjaar, dan gelden de oude percentages.

Belangrijke data
 Voorafbetalingen kunnen gebeuren voor 10 oktober en 20 december.
home