‘Maak jij gebruik van alle praktische coronamaatregelen?’

Over ouderschapsverlof, tijdelijke werkloosheid en arbeidsongeschiktheid

Hoeveel bedraagt de corona-ouderschapspremie? Kan je je werknemer(s) vragen om tijdelijke werkloosheid op te nemen? En wat als je als ondernemer zelf corona krijgt? FiscaCoach giet de praktische kant van de coronamaatregelen in een handig overzicht.

Corona-ouderschapsverlof ook voor de zomer

Wat Een premie van 532,24 euro (voor tweeoudergezinnen) of 875 euro (voor eenoudergezinnen) als ondersteuning voor ouders die ook zelfstandige zijn.

Wie Zelfstandigen die in mei, juni, juli en/of augustus hun activiteiten moeilijk kunnen combineren met de zorg voor hun kinderen.

Voorwaarden
 Een bewijs van een kind ten laste is niet nodig – een verklaring op eer volstaat. Let wel op: het corona-ouderschapsverlof kan je niet combineren met een ander vervangingsinkomen zoals de overbruggingspremie. Maak de keuze die voor jou financieel het voordeligst is.

Belangrijke data
 De deadline voor je aanvraag is 30 september 2020.

Coronawerkloosheid wordt tijdelijke economische werkloosheid

Wat De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht loopt binnenkort af en maakt plaats voor een versoepeling van de tijdelijke werkloosheid door economische redenen.

Wie
 Zowel arbeiders als bedienden komen in aanmerking.

Voorwaarden
 Werkgevers van bedienden tonen voor het kwartaal van de aanvraag een omzetdaling van minstens 10% aan. Andere voorwaarden vind je hier.

Belangrijke data
 Op 31 augustus loopt de optie ‘coronawerkloosheid’ af. Tussen 1 september en 31 december 2020 kan je in de plaats daarvan gebruikmaken van de versoepelde economische werkloosheid.

Tijdelijke arbeidsduurvermindering (collectief)

Wat Een tijdelijke en collectieve arbeidsprestatievermindering van werknemers. Als werkgevers dat willen, kunnen ze een vierdagenwerkweek invoeren.

Wie
 Ondernemingen die formeel erkend zijn als bedrijf in moeilijkheden, kunnen gebruikmaken van de maatregel voor alle werknemers binnen het bedrijf of een bepaalde afdeling.

Voorwaarden
 De vermindering bedraagt ¼ of 1/5 van de normale arbeidsduur loopt maximum een jaar. Voor elke werknemer van het bedrijf of de afdeling geldt dezelfde regeling. Werkgevers krijgen tijdens die periode een doelgroepvermindering – het bedrag hangt samen met de vermindering van de arbeidsduur.

Belangrijke data
 Officieel kunnen werkgevers een beroep doen op de nieuwe regel vanaf 1 juli 2020, maar in werkelijkheid zal dat voor veel bedrijven later zijn. De erkenningsperiode loopt tot 31 december 2020. Voor die datum moet de periode van arbeidsduurvermindering gestart zijn.

Corona-tijdskrediet (individueel)

Wat Een tijdelijke vermindering van arbeidsprestatievermindering – van een tot zes maanden – die bestaat naast het gewone tijdskrediet.

Wie
 Ondernemingen die formeel erkend zijn als bedrijf in moeilijkheden, kunnen gebruikmaken van de maatregel voor individuele werknemers.

Voorwaarden
 Werknemers met corona-tijdskrediet hebben het recht op een onderbrekingsuitkering (via de RVA) om hun loonverlies deels op te vangen. Het gaat daarbij om een recht noch plicht. Van corona-tijdskrediet is dus enkel sprake als werkgever en werknemer het daarover eens zijn.

Belangrijke data
 De periode van erkenning start ten vroegste op 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020.

Ziekte-uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Wat Een uitkering van het ziekenfonds bij arbeidsongeschiktheid van langer dan acht dagen.

Wie
 Alle zelfstandigen.

Voorwaarden
 De arbeidsongeschiktheid moet ten minste acht dagen duren. Eventueel kan je voor die periode vragen om geen sociale bijdragen te moeten betalen (‘gelijkstelling wegens ziekte’). Daarvoor moet je wel als arbeidsongeschikt erkend zijn door de adviserende arts van je ziekenfonds.

Belangrijke data 
Neem zo snel mogelijk contact op met je arts en ziekenfonds. De uitkering van het ziekenfonds wordt namelijk pas ten vroegste betaald vanaf de datum waarop je arts je arbeidsongeschikt verklaart.
home