‘Naar een groener wagenpark’

Al sinds 2007 is de fiscale aftrekbaarheid van personenwagens gekoppeld aan CO2-uitstoot. Die fiscaliteit wordt nu opnieuw onder de loep genomen. Tegen 2026 alleen maar broeikasgasvrije bedrijfswagens: de ambitie in ons regeerakkoord is duidelijk. Om de alternatieven voor traditionele wagens aantrekkelijker te maken en het wagenpark groener te maken staan verschillende initiatieven op de planning. FiscaCoach Elisa legt uit wat op stapel staat.

CO2-vrije bedrijfswagens fiscaal interessanter dan fossiele varianten

“Om tegen 2026 de doelstellingen te halen, wordt in fases gewerkt”, zegt Elisa. “Wagens op fossiele brandstof die aangekocht zijn voor 1 juli 2023 blijven onder de huidige aftrekregels vallen. Voor zulke bedrijfswagens aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 wordt de aftrekbaarheid afgebouwd. In 2025 wordt die verminderd naar 75%, in 2026 naar 50% en in 2027 naar 25%. Daarna valt het fiscale voordeel volledig weg.”

Emissievrije wagens blijven 100% aftrekbaar tot 2027. Daarna wordt de aftrekbaarheid herleid
  • tot 95% voor wagens aangeschaft vanaf 2027
  • tot 90% voor wagens aangeschaft vanaf 2028
  • tot 82,5% voor wagens aangeschaft vanaf 2029
  • tot 75% voor wagens aangeschaft vanaf 2030
  • tot 67,5% voor wagens aangeschaft vanaf 2031.
“Zo wordt de aftrekbaarheid van groene wagens uiteindelijk gelijkgesteld met de huidige fiscaliteit van fossielebrandstofwagens”, legt Elisa uit. “Voor hybride bedrijfswagens aangeschaft na 1 januari 2023 zullen vanaf dan de benzine- of dieselkosten beperkt worden tot 50%.”

Dat betekent niet dat een werkgever geen benzine- of dieselwagen meer kan aanbieden. De keuze blijft vrij, alleen worden de vervuilende wagens fiscaal niet meer ondersteund.

Meer laadpalen voor elektrische wagens

Om de shift naar een groener wagenpark te ondersteunen, ondergaat ook de fiscaliteit op laadpalen een verandering. “Maar er is een verschil in belastingvermindering tussen wie investeert als privépersoon en wie investeert als onderneming”, zegt Elisa.

Voor privépersonen ziet de fiscale aftrekbaarheid er binnenkort zo uit:
  • 45% van de aankoopprijs voor aankopen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022
  • 30% van de aankoopprijs voor aankopen in 2023
  • 15% van de aankoopprijs voor aankopen tussen 1 januari en 31 augustus 2024
“De belastingvermindering is beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige”, zegt Elisa. “Voor ondernemingen geldt de voorwaarde dat de laadinfrastructuur toegankelijk moet zijn voor derden.” De aftrekbaarheid evolueert zo:
  • 200% van de aankoopprijs voor aankopen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022
  • 150% van de aankoopprijs voor aankopen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024
Vragen over je bedrijfswagen, fiscaliteit of de groene maatregelen? Bel ons op 011 123 123 of mail naar info@fiscacoach.be.
home