‘Verhoogde investeringsaftrek voor aankopen tot eind volgend jaar’

Op deze investeringen doe je fiscaal voordeel

Op vaste activa aangekocht 31 december 2022 geldt een verhoogde investeringsaftrek tot 25%. Dat percentage mag je aftrekken van de aanschaffings- of beleggingswaarde van je investeringen. Eenmanszaken, vrijeberoepers en kleine vennootschappen kunnen van de tijdelijke voordelen genieten. Dit zijn de verrassendste investeringen die onder de nieuwe tarieven vallen.

Een geleasede bedrijfswagen

Personenwagens en wagens voor dubbel gebruik (zowel privé als professioneel) zijn uitgesloten van een investeringsaftrek. Tellen wel mee: wagens bedoeld voor personenvervoer en bestelwagens die enkel voor beroepsactiviteiten worden gebruikt. Bij doorverhuur van je bedrijfswagen vervalt het recht op fiscaal voordeel. Bij leasing daarentegen geldt de investeringsaftrek wel.

Op bedrijfswagens geldt een investeringsaftrek van 25% – zo’n 17% meer dan het normale tarief. Aftrek spreiden over de afschrijfperiode van je investeringen? Dat kan voor ondernemingen met minder dan twintig werknemers. In dat geval geldt blijft de traditionele gespreide aftrek van 10,5% gelden.

Een nieuwe website

Voor digitale investeringen heb je recht op 25% in plaats van 13% fiscaal voordeel. Een nieuwe website stel je dus het best niet uit tot volgend jaar. Het fiscale voordeel geldt wel enkel voor volledig nieuwe websites. Onderhoud of aanpassingen aan je bestaande site tellen dus niet mee. Ook wie plannen heeft in de richting van e-commerce of witte kassa, kan van de verhoogde tarieven gebruikmaken.

Overal ledlampen

Op alles wat energiebesparend is, kan je kosten besparen via de investeringsaftrek – 25% in plaats van 13,5%. (Al komen niet alle energiebesparende aankopen in aanmerking. Je boekhoudkantoor kan je vertellen welke aankopen dat zijn.) Ledlampen ter vervanging van traditionele lampen of de installatie van isolatie vallen bijvoorbeeld wel onder de goedgekeurde categorieën. Voeg in elk geval voor energiezuinige investeringen een attest bij je belastingaangifte – aan te vragen via deze link. Doe dat binnen de drie maanden na de laatste dag van de belastbare periode waarin je je aankoop deed.

Een alarm-/camerasysteem

Voor kleine vennootschappen vallen investeringen in beveiliging – zowel aan je beroepslokaal als bedrijfsvoertuig(en) – onder de verhoogde investeringsaftrek van 25% (in plaats van 20,5%). Denk aan alarm- of camerasystemen, inbraakwerend(e) glas of rolluiken, materiaal voor de detectie van diefstal... Verhoog je de veiligheid in je beroepslokalen, dan legt de aannemer een verklaring af over de kwaliteit daarvan. Zo heb je bewijs in handen dat je investeringen en materialen voldoen aan de wettelijke vereisten.

Geldt niet op...

  • Aan de investeringsaftrek hangen ook beperkingen. Op deze investeringen geldt het fiscale voordeel bijvoorbeeld niet:
  • Wat je niet uitsluitend voor beroepsactiviteiten gebruikt. De auto’s voor dubbel gebruik die hierboven werden vermeld, zijn daar een voorbeeld van.
  • Niet-afschrijfbare investeringen.
  • Investeringen waarvan de afschrijving over minder dan drie belastbare tijdperken is gespreid.
  • Investeringen die geen rechtstreeks verband hebben met je bestaande of geplande economische activiteiten.
  • Gebouwen die aangeschaft zij met het oog op wederverkoop.

Niet zeker welke investeringen onder de nieuwe tarieven vallen? Zetje nodig bij je aanvraag? FiscaCoach staat je bij. Mail naar info@fiscacoach.be of bel naar 011 123 123.

28 september 2020
home