‘Vier vragen over de vennootschapsbelasting’

Zo vermijd je de meest voorkomende problemen

In september viel de deadline voor je vennootschapsbelasting. Deze vier vragen stel je jezelf het best om ook je volgende aangifte tot een goed einde te brengen.


1. Waarvoor kies ik het best: de notionele intrestaftrek of de investeringsaftrek?

Zowel de intrestaftrek als investeringsaftrek bestaan al langer dan vandaag. Tot heel recent was die eerste de populairste, maar door de nieuwe berekeningswijze is het tegenwoordig een stuk voordeliger om de investeringsaftrek toe te passen.

Net als in 2018 kan je in 2019 tot 20% van je investering aftrekken. Dat zorgt voor een verhoogde vermindering en dus minder te betalen belastingen.


2. Voldoe ik aan de voorwaarden voor een verlaagd kmo-tarief?

Als vennootschap kan je voor je eerste winstschijf van 100.000 euro van het verlaafde kmo-tarief genieten. Grote en kleine vennootschappen die een minimale bedrijfsleidersbezoldiging uitkeren en geen dochter-, beleggings-, en financiële vennootschappen zijn genieten van dat tarief van 20,4%. Vennootschappen die niet tot een van bovenstaande categorieën behoren of winstschijven boven 100.000 euro vallen onder het gewone tarief van 29,58%.

Let wel: vanaf 1 januari 2020 dalen de kmo-tarieven naar respectievelijk 20% en 25%.


3. Kan ik een liquidatiereserve toepassen?

Kleine vennootschappen kunnen gebruik maken van het liquidatiereserve. Wil je dat reserve gebruiken, dan betaal je nu 10% extra belasting op de winst die je ‘reserveert’ en in je vennootschap laat. Laat je die winst na vijf jaar uitkeren, dan betaal je een roerende voorheffing van slechts 5%. In totaal spaar je zo 15% aan kosten uit, want een roerende voorheffing kost je bij een gewone winstuitkering 30%. Laat je boekhouder bekijken hoe je de liquidatiereserve kan gebruiken.


4. Heb ik alle nodige vrijstellingen ingevuld?

Wist je dat je als vennootschap recht kan hebben op vrijstellingen van belastingen? Er bestaan bijvoorbeeld vrijstellingen voor bijkomend of aanvullend personeel, maar ook stagebonussen kunnen ook onder de noemer ‘vrijstelling’ vallen en dat zorgt voor een belastingdaling.

Het aanbod aan vrijstellingen en de voorwaarden daarvoor zijn uitgebreid, dus doe een beroep op je boekhouder om de voordeligste voorwaarden toe te passen op je belastingaangifte.

Je vennootschapsbelasting is complex. Daarom kan je net als voor de personenbelasting op FiscaCoach rekenen voor je aangifte. Bel ons op 011 123 123 of mail naar info@fiscacoach.be.
home