‘Vroeg jij het corona-ouderschapsverlof al aan?’

Het corona-ouderschapsverlof is goedgekeurd. Zelfstandigen die hun activiteiten verminder(d)en of stopzetten om voor hun kinderen te zorgen, hebben recht op een premie tot het eind van de zomer.

Wat is het?

Het corona-ouderschapsverlof is er voor zelfstandigen voor wie hun activiteiten in mei, juni, juli en/of augustus moeilijk te combineren zijn met de zorg voor de kinderen thuis. Voor tweeoudergezinnen bedraagt de premie 532,24 euro, voor eenoudergezinnen 875 euro voor mei en juni en 1.050 euro voor juli, augustus en september. De premie wordt uitbetaald aan het begin van de maand volgend op de maand van de aanvraag.

Pas wel op, want een cumul is in de meeste gevallen niet mogelijk: (de uitkeringen voor) arbeidsongeschiktheid, mantelzorg, adoptie, pleegouderzorg, het overbruggingsrecht en geboorteverlof combineren met het corona-ouderschapsverlof is niet mogelijk. Voor pensioenen, een werkloosheidsuitkering en ouderschapsverlof in werknemersregeling lukt dat wel.

Wie komt in aanmerking?

Biologische ouders, adoptie- of pleegouders met een (of meerdere) kind(eren) van maximum 12 jaar of een kind van maximum 21 met een beperking kunnen de premie aanvragen voor mei, juni, juli en/of augustus. Zij zijn zelfstandige in hoofdberoep, meewerkende echtgeno(o)t(e) of student-zelfstandige. Bijberoepers of gepensioneerden met een netto-inkomen van meer dan 13.993,78 euro kunnen ook het ouderschapsverlof aanvragen.

Hoe vraag je de premie aan?

De aanvraag kan je doen via brief, e-mail of op de website van je socialezekerheidsfonds. Vermeld daarin zeker de begin- en einddatum van je onderbreking, de naam van je kind(eren) en de band met hem of haar.

Voor de aanvraag rekent de overheid op je eerlijkheid. Bewijs van een kind ten laste is dus niet nodig, een verklaring op eer volstaat. In die verklaring geef je aan dat en hoe je je activiteiten zal verminderen om voor de kinderen te zorgen. De deadline voor de aanvraag valt op 30 september 2020.

Hulp nodig bij je aanvraag? FiscaCoach staat voor je klaar. Mail ons op info@fiscacoach.be voor een antwoord op je vragen.
home