‘Wat betekent het coronavirus voor jouw onderneming?’

Deze maatregelen nam de regering

Het coronavirus heeft een impact op je onderneming. Om de schade te beperken, neemt de regering extra maatregelen. Deze regels gelden voor jouw onderneming.

Tijdelijke werkloosheid door overmacht verlengd

Tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus is mogelijk tot en met 31 augustus 2020 en wordt mogelijk verlengd tot en met 31 december. Door het grote aantal aanvragen is de aanvraagprocedure sterk vereenvoudigd. Één aanvraag is voldoende en alle aanvragen worden automatisch aanvaard: een specifieke verantwoording voor je aanvraag is dus niet meer nodig. Bovendien kan elke dienst die nu volledig of gedeeltelijk stilvalt, gebruikmaken van de coronaprocedure.

Wie eerder een aanvraag indiende voor tijdelijke werkloosheid door economische oorzaken, stapt nu zonder verdere acties over naar de regeling van tijdelijke werkloosheid door overmacht.

Tijdelijkewerkloosheidsuitkeringen verhogen

Momenteel bedragen de 'normale' uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid 65% van het begrensd loon van je werknemer. Voor drie maanden wordt dat percentage opgetrokken tot 70% (met een plafond van 2.754,76 euro per maand en een bedrijfsvoorheffing van 26,75%). Wie tijdelijk werkloos is door corona ontvangt van de RVA daarbovenop een supplement van 5,63 euro per dag.

Elke zelfstandige heeft het recht op een hinderpremie

Om het inkomstenverlies die een verplichte sluiting van je zaak met zich meebrengt te beperken, geeft de overheid elke zelfstandige, handelaar, horeca-uitbater of dienstverlener het recht op een premie van 4.000 euro. Sinds 6 april wordt die per sluitingsdag aangevuld met 160 euro.

Elke niet-verplichte sluiter heeft recht op een continueringspremie

De continueringspremie die de overheid onlangs lanceerde, geeft recht op 3.000 euro premie voor zelfstandigen die hun zaak niet gedwongen moesten sluiten.

De betaling van je socialezekerheidsbijdragen kan worden uitgesteld, verminderd of kwijtgescholden

Het coronavirus is een geldige reden voor wie betalingsproblemen krijgt voor de sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. Uitstel van betaling, betalingsvermindering of een vrijstelling van betalingen behoren dan tot de mogelijkheden.

Ook voor je bedrijfsvoorheffing en andere belastingen is uitstel mogelijk

Voor je bedrijfsvoorheffing, btw-aangifte, belastingen en voorafbetalingen bestaan door corona verschillende mogelijkheden.

Elke zelfstandige heeft het recht op een vervangend inkomen

In het geval van gedwongen onderbreking – zoals nu, als gevolg van het coronavirus – wordt de toegang tot het overbruggingsrecht eenvoudiger. Voor elke gedwongen onderbreking van minstens zeven kalenderdagen geldt het recht op een vervangingsinkomen voor maart, april, mei, juni, juli en augustus.

Je thuiswerkend personeel heeft recht op een tijdelijke onkostenvergoeding

Voor werknemers die door de coronacrisis thuiswerken, kan je een tijdelijke onkostenvergoeding toekennen. De maandelijkse bijdrage van 126,94 euro is vrij van belastingen en RSZ-bijdragen. De maatregel geldt voor elke thuiswerker, ongeacht functie of de werksituatie vóór corona.
home