‘Welke vennootschapsvorm kies je voor je zaak?’

Er zijn nogal wat juridische vormen mogelijk voor een vennootschap. Die zijn afhankelijk van verschillende factoren. Starters kunnen de eerste jaren zelfs beginnen met een starters-bvba. Wat zijn de kenmerken, voor- en nadelen van elke vennootschapsvorm?


Starters-bvba: symbolische start met 1 euro

Bij de start beschikt je zaak niet altijd voor voldoende kapitaal (wegens nog geen winsten of geen krediet). Om toch te kunnen profiteren van de voordelen van een bvba (zie verder) is de vennootschapsvorm 'starters-bvba' beschikbaar. Als starter breng je bij die vennootschapsvorm slechts 1 symbolische euro in als startkapitaal. Een starters-bvba kan je voortaan onbeperkt in tijd aangaan. Het kapitaal kan maximaal 18.549 euro bedragen. Vanaf 18.550 euro val je onder de normale regels van de bvba.

Bovendien geniet je van een verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting, maar dat betekent wel dat je minimaal 25% van de winst moet sparen (en niet als kapitaal mag storten) tot de som van het kapitaal en de reserves 18.550 euro bedragen.

Terwijl je bij een bvba slechts aansprakelijk bent voor wat je hebt ingebracht, ben je als starters-bvba hoofdelijk aansprakelijk. Je bent ook verplicht je financieel plan te laten opstellen door een boekhouder of externe accountant.

Vof: geen notaris nodig

De Vennootschap Onder Firma is de vennootschapsvorm die nog het dichtst bij de eenmanszaak aanleunt: een beginkapitaal is niet nodig, een financieel plan niet verplicht, aandelen zijn niet mogelijk (tenzij op naam), er komt geen bedrijfsrevisor aan te pas en je kunt met een vereenvoudigde boekhouding werken. Bovendien is er geen notaris nodig om een VOF op te richten, want dat kan met een onderhandse akte.

Anderzijds is, zoals in de eenmanszaak, de aansprakelijkheid voor alle schulden onbeperkt (voor alle vennoten) en wordt de VOF ontbonden zodra een van de vennoten overlijdt. De vennoten hangen overigens helemaal in elkaar: een vennoot kan zijn rechten in de VOF niet van de hand doen of weggeven zonder dat alle vennoten daarmee akkoord gaan. Daardoor kan bijvoorbeeld een familiebedrijf blijven bestaan. Maar als de VOF failliet gaat, betekent dat het faillissement van álle vennoten.

Bvba: aansprakelijkheid bepert

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid evolueerde uit de voormalige pvba (Personenvennootschap) om te vermijden dat aandelen zonder akkoord van de vennoten in vreemde handen terechtkomen. De bvba is ‘besloten’, wat betekent dat de overdracht van aandelen strikt gereglementeerd is. Aandelen staan altijd op naam en blijven in handen van de vennoten: ze worden niet verhandeld op de beurs. Omdat overdracht enkel onder strikte voorwaarden kan, garandeert een bvba beter dan andere vennootschapsvormen het familiaal karakter van een bedrijf. Overigens is een eenmans-bvba ook mogelijk: de ebvba is aan dezelfde regelgeving onderworpen.

In tegenstelling tot de vof is voor de oprichting van een bvba wel een notariële akte nodig en moet een minimumkapitaal van 18.500 euro ingebracht worden, waarvan elk aandeel voor minstens een vijfde moet worden volstort, minimaal voor 6.200 euro (in de ebvba is dat 12.400 euro). Een financieel plan is verplicht en de fiscaliteit moet met een dubbele boekhouding werken. Zoals de naam zegt, is de aansprakelijkheid dan wel weer beperkt tot het ingebrachte kapitaal. 

Nv: vrij overdraagbare aandelen

De Naamloze Vennootschap heeft, net zoals de bvba, aandelen op naam. Die aandelen zijn vrij overdraagbaar. Dat maakt dat een nv minder geschikt is om het familiale karakter van een bedrijf te waarborgen.

Anders dan een (e)bvba moet een nv ook opgericht worden door minstens twee vennoten. Het minimaal ingebrachte kapitaal ligt in dit geval veel hoger: 61.500 euro moet in zijn geheel volstort worden. Bij een hoger kapitaal moet het deel boven het minimum voor een vierde worden volstort. De zaak wordt ook geleid door een raad van bestuur.

En ook:

  • De Coöperatieve Vennootschap is een vennootschap met een makkelijk in- en uitstappend aantal vennoten en een veranderlijk maatschappelijk kapitaal. Meestal gaat het om cvba’s (met Beperkte Aansprakelijkheid). Naast het veranderlijk kapitaal moet een vast kapitaal ingebracht worden van minimaal 18.550 euro, zoals bij de bvba. Ook hier staan aandelen op naam en zijn de vennoten (minstens drie) slechts voor het ingebrachte kapitaal aansprakelijk.
  • De gewone Commanditaire Vennootschap heeft veel weg van de vof, behalve dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen beherende vennoten (met onbeperkte aansprakelijkheid) en stille vennoten (met beperkte aansprakelijkheid: dit zijn louter inbrengers van kapitaal, zonder bestuursfunctie, maar wel met winstdeelname – eventueel verlies blijft beperkt tot hun inbreng).
  • De Commanditaire Vennootschap op Aandelen kent ook die twee soorten vennoten, maar hier zijn de aandelen, zoals in een nv, makkelijk overdraagbaar. Nadeel tegenover de gewone Commanditaire Vennootschap is dan weer het hoge startkapitaal, de notariële akte en de verplichte dubbele boekhouding.

Geen idee welke vennootschapsvorm jouw startende zaak op het lijft geschreven is? Benieuwd welke gevolgen de vennootschapswet op je vennootschapsvorm heeft? FiscaCoach heeft het antwoord. Bel ons op 011 123 123 of mail naar info@fiscacoach.be.
home