‘Zo bouw je voldoende pensioen op als zelfstandige’

Je pensioen aanpakken, dat doe je als zelfstandige het best vandaag al. Maar hoe benut je alle pensioenmogelijkheden optimaal? Maak je gebruik van alle fiscale opties? Dit zijn de belangrijkste opties op een rij.

De basics

Voor zelfstandigen is het minimumpensioen gelijkgesteld aan dat van werknemers. Dat minimumpensioen is vastgelegd op 1.291,69 euro en geldt na een loopbaan van 45 jaar. Net als medewerkers in loondienst kan je dat pensioen aanvullen met pensioensparen. Afhankelijk van het bedrag dat je daarvoor jaarlijks opzijzet, doe je tot 30% financieel voordeel.

De extra’s

Voor zelfstandigen zijn er spaaropties die fiscaal aantrekkelijk zijn naast het traditionele pensioensparen. Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) is er eentje van. Zelfstandigen met een vennootschap kunnen dat al dan niet combineren met de individuele pensioentoezegging (IPT), anderen met de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ).

Voor elke zelfstandige: vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

Deze pensioenformule is fiscaal het voordeligst. Ek jaar stort je een premie voor je pensioenkapitaal – de waarde daarvan bepaal je zelf. Op die premie gelden interesten die hoger zijn dan die bij de bank. De bedragen die je via een VAPZ opzijzet, zijn bovendien 100% fiscaal aftrekbaar. (Let wel op: het maximumbedrag dat je op die manier kan sparen, is beperkt tot 8,17% van het netto belastbaar inkomen.)

Daarnaast verminderen je sociale bijdragen: de premies voor je VAPZ worden in mindering gebracht van je netto-inkomen. In combinatie met de fiscale aftrekbaarheid van je bijdrages kan je zo tot 64% van je betaalde premie terugvorderen.

Voor zelfstandigen met een vennootschap: de individuele pensioentoezegging (IPT)

Bovenop je vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen is het mogelijk om je pensioenplan verder vorm te geven in een individuele pensioentoezegging. (Let wel op: dit geldt enkel voor zelfstandigen met een vennootschap.)

Hoeveel je stort, bepaal je zelf, maar houd rekening met de 80%-regel: de som van je wettelijke pensioen en het kapitaal dat je opbouwt via je VAPZ en IPT mag niet meer zijn dan 80% van je recentste jaarinkomen. Het grote voordeel van een IPT is dat je ook inhaalbijdrages kan storten voor de jaren waarin je zelfstandige was vóór je een IPT afsloot. Dat kan tot tien jaar terug.

De premie die je stort in een IPT wordt overgezet in een tak 21-spaarverzekering of tak 23-beleggingsverzekering en is voor 100% aftrekbaar. Bovendien doe je tot 25% voordeel op je premie in de vorm van een lagere vennootschapsbelasting.

Voor zelfstandigen zonder vennootschap: de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)

Voor zelfstandigen met een eenmanszaak is de POZ een extra mogelijkheid om pensioen op te bouwen, naast het VAPZ dan. Het principe is gelijkaardig aan dat van de individuele pensioentoezegging: de premie die je jaarlijks stort, mag de 80%-grens niet overschrijven en wordt ondergebracht in een tak 21-spaarverzekering of tak 23-beleggingsverzekering.

De fiscale tak zit wel anders in elkaar. Er is de belastingvermindering van 30%, maar ook de verzekeringstaks van 4,4% die je op je POZ-bijdrage betaalt. Het is dus aangeraden om je aanvullend pensioen zo veel mogelijk in te vullen met een VAPZ of pensioensparen op de lange termijn.

Voor elke zelfstandige: beleggen in onroerend goed

Zelfstandigen die het plafond van hun VAPZ en/of IPT of POZ hebben bereikt, opteren soms voor een investering in een tweede verblijf. De eventuele winst die ze op het moment van de verkoop genereren, geldt dan als pensioenbudget. De onzekerheid over de winst is in dit geval wel een stuk kleiner dan met een afgelijnde fiscale spaarformule als pensioensparen, een VAPZ, een IPT of een POZ.

Op zoek naar het pensioenplan op jouw maat? FiscaCoach heeft het antwoord. Bel ons op 011 123 123 of mail naar info@fiscacoach.be.
home